Mapka – Szlak Rowerowy „Rowerem nad Wkrę”

Miło jest nam poinformować, że mapka Szlaku Rowerowego nad Wkrę jest już gotowa i można ją pobrać w wersji elektronicznej z naszej strony. Stowarzyszenie „Nasza Wkra” ażeby wyjść naprzeciw oczekiwaniu potencjalnego turysty i zachęcić go do zwiedzania urokliwych terenów, wpadło na pomysł, aby wykorzystując mało uczęszczane drogi asfaltowe utworzyć szlak rowerowy, który zaprowadzi ich nad rzekę Wkrę.

Szlak rowerowy swym zasięgiem łączy dwa miasta: Mławę i Ciechanów oraz wieś Bieżany. Z tej propozycji zwiedzania okolicznych zabytków oraz poznania szerzej swojej nieznanej „małej Ojczyzny” mogą skorzystać okoliczni mieszkańcy oraz typowo – rowerowi turyści zwiedzający kraj. Tą ofertą zainteresowani mogą być również, osoby pragnące rozpocząć prowadzenie działalności turystycznej, gastronomicznej lub sprzedaży produktów z własnych gospodarstw rolnych. W ramach tego szlaku zostały wytyczone cztery różne trasy rowerowe, które swym zasięgiem łączą dwa miasta: Mławę i Ciechanów z miejscowością Bieżany położoną w gm. Radzanów. W ramach projektu powstała drukowana i mobilna wersja mapy turystycznej z wytyczonym szlakiem rowerowym.

W  ostatniej wiadomości „Rowerem nad Wkrę” zamieściliśmy instrukcję instalacji mapy na urządzeniach mobilnych. Dziś udostępniamy Państwu mapkę w wersji elektronicznej w formacie pdf i jpg. Wystarczy kliknąć w poniższe zdjęcie, by pobrać odpowiednie pliki.


image001 image002 image003 image004

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Mapa / Aplikacja opracowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry – NASZA WKRA
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych:
www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.