Historia powstania Stowarzyszenia Nasza Wkra

Historia powstania Stowarzyszenia Nasza Wkra nie jest długa, bo sięga wiosny roku 2014, chociaż zamysły datowane były pewnie o wiele wcześniej. Nieuczciwa konkurencja wśród nowo powstających wypożyczalni sprzętu wodnego, blokowanie możliwości wodowania kajaków przez prywatnych właścicieli działek, potrzeba znakowania szlaku kajakowego rzeki Wkry oraz wzajemna i życzliwa pomoc między właścicielami przystani kajakowych położonych nad Wkrą stały się główną potrzebą zorganizowania pierwszego spotkania, które odbyło się pod koniec maja w Jońcu.

Dobre wprowadzenie do pierwszego zebrania, osobisty kontakt z właścicielami wypożyczalni kajakowych oraz właścicieli miejsc agroturystycznych położonych nad Wkrą zaowocowało w dniu 29.05.2014 roku obecnością kilkunastu osób, którzy przybyli z różnych miejsc położonych nad rzeką Wkrą od Bieżan poprzez Sochocin, Joniec, a kończąc na dolnym odcinku rzeki. Należy wymienić tu przystanie kajakowe: Kaja-Sobieski, Mrzonka, EL-DAW, wypożyczalnie kajaków: Agat, Orlik, Ważka, Agroturystykę Bieżany, Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek oraz Biuro Turystyczne ZLOT prowadzące mobilną wypożyczalnię kajaków.

Pierwsze spotkanie było jednym z najważniejszych, ponieważ od tego spotkania zaczął się cykl tworzenia Stowarzyszenia Nasza Wkra, to tu zrodziły się kolejne pomysły i postawione zostały liczne pytania, a także wiele wątpliwości, które wymagały i wymagać będą czasu, by im wszystkim sprostać. To na tym spotkaniu zostały zawiązane liczne znajomości i pierwsze propozycje wzajemnej współpracy. Każdy, kto był na tym pierwszym spotkaniu, poczuł potrzebę kontynuacji tematów i zagadnień poruszonych tego wieczora w Jońcu. I chyba to była ta iskra, która rozpaliła małe ognisko i zapoczątkowała coś co trwa, rozwija się i daje nadzieję na rozwój turystyki i rekreacji nad rzeką Wkrą od Działdowa, a z czasem może i od źródeł, aż po ujście Wkry do Narwi.

Po majowym spotkaniu rozpoczął się cotygodniowy cykl dyskusji na temat właściwego kierunku, w którym stowarzyszenie miało kroczyć. Dyskusje te toczyły się głównie na przystaniach i wypożyczalniach właścicieli, którzy byli obecni na pierwszym zebraniu. Tematy poruszane na spotkaniach były różne, jednak dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z działalnością turystyczną, rekreacyjną, edukacyjną i ekologiczną rzeki Wkry i najbliższych jej okolic, w tym małych osad, wsi i miast przez które rzeka przepływa. 15 lipca 2014 roku w Bieżanach została ostatecznie ustalona lista firm i osób fizycznych – założycieli oraz został uchwalony Statut Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę „Nasza Wkra”.

Celem stowarzyszenia jest rozwój i wspieranie inicjatyw i działań w zakresie rozwoju działalności turystycznych, życia kulturalno-oświatowego i społeczno-gospodarczego, a w szczególności:

  1. Popularyzowanie i rozwijanie turystyki kajakowej oraz wszelkiego rodzaju form aktywnego wypoczynku mając na uwadze ochronę przyrody i środowiska.
  2. Tworzenie infrastruktury do sprawnego i bezpiecznego organizowania turystyki wodnej i lądowej.
  3.  Działania dostosowujące brzeg rzeki Wkry do bezpiecznego uprawiania turystyki.
  4. Skupianie w swoich szeregach ludzi aktywnych społecznie, miłośników regionu, rzeki Wkry, Sony, Łydyni, zainteresowanych jej historią, fauną i florą.
  5. Współdziałanie w dziedzinie upowszechniania i rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i sportu oraz krajoznawstwa.
  6. Pielęgnowanie i ochrona rzeki Wkry na całym jej odcinku, poprawa czystości wód.
  7. Kształtowania etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy.
  8. Ochrona interesów swoich członków